حقایقی درباره ماهی مرده


تئاتر فستیوال

 محمد چرمشیر
:  پریسا دستور
:  امیر عبادی و محمد جابری

:  پریسا دستور
: امیر عبادی
: روژین صالحی
: آزاده شیر محمدی
: مرضیه تند رو
: امیر عبادی
: هما فصیحی
: روژین صالحی
: امیر خوارزمی

 مرکز آفرینش منشور هنر (سالن استاد فنی زاده)
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان نجات الهی ( ویلا )، کو چه مراغه، پلاک ۲، طبفه ۳، مرکز آفرینش منشور هنر
تلفن: ۸۸۸۰۸۰۱۸
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵
:  ۲۰:۳۰
 ۴۵ دقیقه
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
هماهنگی و رزرو بلیت: ۰۹۲۱۵۳۹۸۲۲۴-۰۹۰۱۲۹۸۷۱۳۲

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.