خانه برناردا آلبا


 تئاتر فستیوال
: فدریکو گارسیا لورکا
: رویا اسدی
: (به ترتیب حضور) شهین علیزاده، عالیه شریفی، زهرا زمانی، درسا شهرستانی، نسترن صفری، پانته آ پاکزاد، مرجان رستمی نیا

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۱۵ و ۲۰:۳۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: میکائیل شهرستانی
: میکائیل شهرستانی
: شیرین فرخنده نژاد
: مهدیه دوستی
: ندا رضایی
: سامان حاجی غلام
: ایرج کریمی، مهدی جواهری
: شبنم موتابی
: احسان رحمتی
: بابک حقی، بهادر باستان حق، ایرج کریمی
: میکائیل شهرستانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.