خانه پدری


تئاتر فستیوال

: نوشین تبریزی
: نوید اصغری
: (به ترتیب ورود به صحنه) پریا انصاردزفولی، محمد علی اکباتانی، رامین ربیعی، فرشاد کریمی، نوید اصغری، تارا جمالی، محمد مهدی سخنور، پریا خیری و زهرا میر شمشیری

 

محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۱۶ تا ۲۶ شهریور
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: محدثه هوشیار، فرناز فاضلی، محدثه رضایی، هانیه فراست پور
: مهراد ریاحی، خشایار دمساز، محمد کاظمی
: سید رضا امیری نایینی، پریا انصاردزفولی، هادی حاجی هاشمی
: پویا وهاب نژاد
: سید مهدی مقدسی
: سید رضا امیری نایینی
: هادی حاجی هاشمی
: نوید اصغری، سید رضا امیری نایینی
: سید رضا امیری نایینی، نوید اصغری
: هادی حاجی هاشمی
: امید اصلانی، امیرحسین الماسیان
: پریا انصاردزفولی
: محمد علی اکباتانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.