خروسی که می خواست شب را ببیند


تئاتر فستیوال

: بهرام جلالی پور
: آرش شریف زاده
: سعید ابک، بهاره میرزاپور، راحله شمس آبادی، احمد خیرآبادی، سعید حاجی حیدری، امین رضا ملک محمودی
محل اجرا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
 بلوار کشاورز، خیابان حجاب،داخل پارک لاله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹ – ۸۸۹۸۰۷۲۱
دوره اجرا: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۸,۰۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان
: محمدرضا کریمی صارمی
: بابک نصیری خواه
: مهدی فرشیدی سپهر
: آرش شریف زاده
: ریحانه مطهری
: ریحانه مطهری
: مصطفی دارابی، معصومه آرواز
: حمید مرادی
: شیوا باران چشمه
: شکیبا مولوی، نیکتا ملکی، مبینا احرار
: شکیبا مولوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.