خنجره ها


تئاتر فستیوال

: مهدى پور رضاییان
: امیر آتشانی
: امیر آتشانى

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۱۴ شهریور تا ۰۶ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰ و ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: هادى قمیشى
: انوشیروان میرزایى
: مهدى شمس
: على آتشانى
: علی پنجه شاهین
: تهمورس امیری، الهه گلکار
: گیلدا بختیاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.