خوش دلان


:  سعید ‌پورصمیمی
:  پریزاد ‌سیف
 سعید ‌خانی
 سعید ‌پورصمیمی، مسعود ‌کرامتی، بهرام ‌ابراهیمی، الهام ‌پاوه ‌نژاد، پریزاد ‌سیف، رضا ‌مولایی، بهروز پوربرجی، شاهین ‌علایی ‌نژاد، علی ‌پویا ‌قاسمی،
شهاب ‌عباسیان، حامد ‌مهدی ‌نژاد، رضا فیض‌بخش، مریم ‌محبی
محل اجرا: ایرانشهر ‌- ‌سالن ‌استاد ‌ناظرزاده کرمانی
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶

دوره اجرا:۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر

  ۲۱:۰۰ |  ۲ ساعت

بها بلیت: ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  نورالدین ‌حیدری ‌ماهر
  افسانه ‌قلی ‌زاده
  علی ‌کوزه ‌گر
  آرام موسوی
  مبین فراهانی‌
  بهروز پوربرجی
  سهیل سریع‌الاطلاق، محمد اصغری
  محمد ‌موحدنیا
  امید میرزایی
  امین ملک زاده
  کیارش ‌مسیبی
  محمدعلی ‌سلیمانی، محمد ‌موحدنیا
  شکوفه بیاتی، ماهان خوشی
  محمد ‌موحدنیا
  سیدمیثم میرزایی
  فریبرز ‌دارایی
  مرتضی کازرانی (تهران تیاتر)
  عطیه رحمانی 
  شیما ‌مرادی
  سعید محبی
  مریم ‌محبی
  عاطفه کاظم
  پریا ‌پیوستی، افسانه ‌نصیریان، حسین تبریزی
  امین رجبی، امیر طیبی، سعید صاحبی
  امیرحسین ‌سیَر، علی ‌رضا ‌کوزه ‌گر، محمد حسین کوزه گر
  فاطمه خدادادی، سینا حزین
  مجتبی شاه‌نظری
  معصومه عباسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.