دانتون


تئاتر فستیوال

: حامد اصغرزاده
:امیر شمس، فرید عباسپور، فاطمه احمدی، تینا یونس‌تبار، اسماعیل کمالی‌دهقان
محل اجرا: پلاتو مولوی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۰۲ تا ۱۸ بهمن
  ۲۱:۰۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: هانی عبدالمجید
: فرهاد رایزن
: مهدی گمار
: محمدرضا محمدی فیروز
: ضحا اصغرزاده
: مهدی کیانی
: فاطمه دهدشتی‌، سروش آقاجانی
: شیده غفاریان
: حدیث صمدیان
: حامد اصغرزاده، وحید فرشاد
: حسن محمدی
: میثم عادلی
: آریا واحدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.