دانشگاه شریف


تئاتر فستیوال
: محمد قاسمی
: پری بارانی
: پری بارانی، مسعود روستا، فرید طاهری، شیما لطیفی، مرتضی علیدادی، پریسا توکلی، جمال، میثم محمدی حسینی، فرزاد ابو علی، کوروش عبدی، محمد علیرحمانی، محمد بهراد

 

محل اجرا : اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: میثم محمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.