دخمه های شبانه


تئاتر فستیوال

 هارولد پینتر
:  پریسا عباس زاده
:  حسام الدین آریان فر، حمید رضا رکنی

:  رضا دادویی
:  رقیه تورنگ

: علی عزیزی
: پریسا عباس زاده
: اوستا زادسر
: هیربد آقامحمدی
: زهرا دباغیان
: مهدی فرجی
: فرحناز تورنگ

 سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ – پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
:  ۱۷:۳۰
:  ۶۰ دقیقه
 ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.