درها و دیوارها


تئاتر فستیوال

: سیاوش پاکراه
: میلاد فرج زاده
:سارا عباسپور، سپهر زمانی، الهام جدی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۰۵ تا ۲۴ اسفند
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:رضا درویش
: امیرحسین اکبرزاده
: میلاد فرج زاده
: حسام گل محمدی
: عرفان عشوریون
: هادی فکری
: شقایق برهمتی
: نازنین فراهانی
: باربدطولابی
: مجتبی زعفرانلو
: رمیصا صمدی
: شکوفه بابائی، امیرحسین ولی، مجید اورجلو، امیرحسین شیشگران، علی حسینی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.