در انتظار گودو


تئاتر فستیوال
محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
 اجرا: ۱۸ دی تا ۱۸ بهمن
  ۱۷:۳۰
مدت اجرا : ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: ساموئل بکت
: حسام لک
:(به ترتیب الف تا ی) وحید آجرلو، سعید احمدی، میثم دامن زه، زایا دیوید، شاهو رستمی، دلارام فرهناک، مرتضا مظلومی

: علی اکبر علیزاد
: رحمان آجرلو
: احسان قرائی
: حسام لک
: محمدرضا نایب زاده، زایا دیوید
: امیرعباس زارعی، سعیده سلطانی
: رضا باستانی، علی کلباسی، چاووش اکبری
: امید قنبری، پویان پاکنژاد، رضا باستانی، علی کلباسی، حسام لک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.