در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند


تئاتر فستیوال

: ژان میشل ریب
: احمد سیاه رستمی
: (به ترتیب ورود) احمد سیاه رستمی، درسا مؤیدی، هومن فرقانی نژاد، آرش لشگری (فرد سیاه پوش)
محل اجرا: تماشاخانه سه‌نقطه – سالن خسرو شکیبایی
 میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۱۵ شهریور
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: داریوش مؤدبیان
: احمد سیاه رستمی، هومن فرقانی نژاد
: دکتر عطاالله کوپال
: مریم سادات رضوی
: ایمان کدخدامرادی
: احمد سیاه رستمی
: درسا مؤیدی
: فاطمه نوروزی، مینا عرفانیان
: احمد سیاه رستمی
: داریوش ادهمی
: گروه فرهنگی هنری زابتیک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.