در رو روی پستچی باز نکن


تئاتر فستیوال
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۴ تا ۲۹ دی ماه ۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰دقیقه
بها بلیت : ۴۰,۰۰۰ تومان
: محمد کرمی
:الهه شه پرست، وحید منتظری، فاطیما بهارمست، رضا عموزاد، فرزین فولاد پنجه، صالح علوی زاده
:علیرضا بختیاری
: سهیل عرفانیان
: محمد معدنی
: سارا مژده
: مهدی دوایی
: محمد رضا رحمتی
: مریم شریعتی
: بهزاد کوشکی
: محمد معدنی، شیوا منصوری، ثمین پورآذر
: هلیا یعقوب نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.