در مه بخوان


تئاتر فستیوال

: اکبر رادی
: مسعود طیبی
: محمدرضا آزادفرد، رضا بهرامی، بهروز پناهنده، کهبد تاراج، سهیل ساعی، الهه شه پرست، محمد صادقی، امیر عدل پرور، علیرضا قیدری، بهروز کاظمی

 

محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۹ تا ۲۵ بهمن
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۱۲۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: مرتضی برزگرزادگان
: آناهیتا آذری
: علی پویا قاسمی
: الهام شعبانی
: بتسابه نعیمایی، مسعود طیبی
: رضا بهرامی
: پوریا اصلان
: مهرانگیز قهرمانی
: آزاده شفیعی
: سمیه طیبی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.