دلارام ناآرام


تئاتر فستیوال

: مصطفی جعفری خوزانی، نرگس صابری
: نرگس صابری
:نرگس صابری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۰۷ تا ۲۶ بهمن
  ۱۸:۰۰
  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:نرگس صابری
: احسان ملکی
: معراج کرمانی
: شاهین پورملک آرا
: کیوان کارگرنژاد
: احسان ملکی، نرگس صابری
: ستاره کاظمی
: آرام یوسفی نیا، زهرا رنجبر
: حسین منصف
: علی منصوری، امیرحسین استادی، شاهین پورملک آرا
: امیرحسین استادی، نرگس صابری
: زهرا رضایی
: الهام تقی پور
: زهرا معصوم زاده
: کیمیا فروغی
: اباالفضل صابری، محراب کرمانی
: آتنا نظامی
: مهدی زینالی
: امید عباس زاده، حسین شاکری
: پریا فاتحی، مهسا محمد زاده، محبوبه آقایی، زهرا آریا موحد، سمیرا صابری، محمد بابایی، سپهر بابایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.