دوران خوش بازنشستگی


تئاتر فستیوال
:  کامران شهلایی
:  محمد لارتی و کامران شهلایی
:  رسول نجفیان، آیه کیانپور، سحرناز عباس زاده، هما پریسان
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
دوره اجرا:  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۶ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
: صبا صالحی
: احمد جعفری
: فائزه ذکاوتی
: مهدی اسدی تبار

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.