دیوانه در جعبه


تئاتر فستیوال
: بهروز رضایی
: رومینا ایلمک فروش
: عباس ابوالقاسمی، مهتا چرمی، مهلا چرمی، فرزین. فرزانه، احسان فروزش، فرهاد قطبی، حامد کاویانی نسب، عطرین کریم پور، مهدی گوهر دوست، سعید مطلبی پور، علیرضا منوچهری، رومینا ایلمک فروش

 

محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۲
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۱۵ بهمن تا ۰۲ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: حمید مهدیار
: میلاد هاشم وند
: محمد تقی تهرانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.