راز اتاق آرزو


تئاتر فستیوال

: داوود کیانیان
: مینو سعادتمند بحری
:(به ترتیب ورود به صحنه) سعید جاودان، فائزه احمدی، الهام تهامی، علی یار محمدی، فرزاد دشتی، فریور خوش اتکال، مهسا اسلامی، محمد جواد ناطقی
محل اجرا: تالار ناصرخسرو
 تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب تالار مولوی، ساختمان کلینیک شانزده آذر، طبقه سوم، تالار ناصرخسرو
تلفن: ۶۱۱۱۲۹۹۷
  ۰۱ تا ۱۸ بهمن
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: سمانه اکبریان، فاطمه حاتمی، مونا پارسایی
: مینو سعادتمند بحری
: علیرضا بیات
: مینو سعادتمند بحری
: آتیه سعادتمند بحری
: مسعود رضایی
: علیرضا بیات
: مسعود رضایی
: مبین طالبی
: ندا قرائتی
: ندا قرائتی و فاطمه مهدوی
: سمانه اکبریان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.