روی پوست شهر


تئاتر فستیوال

: علی جعفری
: معصوم احمدزاده، رضا قراگوزلو، ایمان عبادیان، زهرا طراحی، علی جعفری

 

محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۱۸ شهریور
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سارا حجت
: مینا فتحی پور
: علی جعفری
: هادی اشرفی
: حسین مرادی
: رامین زمین پیما، نگار رئوفی
: حامد حقانی
: فاطمه آقایی
: جعفر شکرپور
: مهسا پولادین
: شریفه مهدی زاده
: محمد صادق سیادت (تصویر تئاتر)
: ارسلان گل محمدی (تصویر تئاتر)
: مجتبی حسن زاده، علی دولت آبادی (تصویر تئاتر)
: افسانه محتشمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.