زاویه


تئاتر فستیوال

: بهداد بلیغ فر
:سیده شقایق هاشمی پوراصیل، هما پارسایی(پریسان)، رز امامی، بهداد بلیغ فر
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۰۱ تا ۱۸ بهمن
  ۱۹:۰۰
  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: کامیار امام، یاس هاشمی
: امیر مردانی
: ساسان به‌فر
: شهرزاد تقی خانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.