زندانى خیابان دوم


تئاتر فستیوال
: نیل سایمون
: مه لقا باقرى
: (بر اساس حروف الفبا): مه لقا باقرى، عباس جمشیدى، جواد عزتى، امیر کاظمى (ویدیو لایو)، رویا میر علمى
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۳ بهمن تا ۱۸ اسفند
  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

: شهرام زرگر
: محمد قدس
: امیر حسین دوانی
: الهام شعبانی
: علی کوزگر
: وحید میثاقی
: رها جهانشاهی
: عسل اصفهانی
مدیران صحنه بهزاد اصحاقی، سینا فراهانی، علی فراهانی
: محمد پناهی
: محمد افتخاری
: باران سیبی
: حسین پناهی
: رضا رضایی، امیر حسین سیر
: فتاح مینو بخش
: علیرضا حسینی، فرید حسینی
: حسین حاجی بابایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.