زندانی خیابان نواب


تئاتر فستیوال
: هوشمند هنرکار
: مهدی وثوقی، آزیتا نوری‌وفا، ناصر شیرمحمدی

 

محل اجرا:  اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۲۳ بهمن تا ۱۲ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: بهرام سروری‌نژاد
: پارسا پولادوند
: هوشمند هنرکار
: سیما سامانی
: آرین فسایی

: پارسا پولادوند، حسن عسگری
: الناز یوسفی
: شیرین کاظم‌زاده
: عماد سالکی
: ابراهیم حسینی
: سمیه علیپور
: فاطمه چهاردولی (بازار تآتر)
: معصومه علیپور
: محمد عسگری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.