زنده یاد زندان قصر


تئاتر فستیوال
: کهبد تاراج
: مهران خوش بین
: احمدرضا مقدسی، عرفان پورمحمدی، جواد واحدی، صادق مرادی، علی پناهی

 

محل اجرا: باغ موزه قصر (هواخوری ساختمان سیاسی)
 خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: رضا بهرامی
: رضا بهرامی
: هومن جواهرکار و علی باقری
: کامیاب پهلوان یلی
: شایان کیانی
: مهدی وزیریزدی
– ظرفیت هر اجرا ۲۰ نفر می‌باشد.
– شماره تماس جهت رزرو تلفنی: ‌۰۹۱۲۸۴۶۹۱۷۶

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.