زندگی در تئاتر


: دیوید ممت
: داریوش مودبیان
: محمد برهمنی
: میرسعید مولویان، ایمان صیادبرهانی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا:   یکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۱۰۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: نوید محمدزاده
: روح اله زندی فرد
گروه طراحان
: رضا خضرایی
: مهرناز عباسی
: فرانک ایرانی
: استودیو مستطیل (مهرداد متجلی، محمد زارعی)
: مهرداد متجلی، شاهین آزما
گروه کارگردانی
: پویا صادقی
: رشاد معینی
: مصطفی صابونی
: مریم افشاری
: سهیل سهیلی
: محمد پناهی، علیرضا پناهی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.