زهرماری


تئاتر فستیوال

: رضا بهاروند، احمد سلگی
: علی احمدی
:(به ترتیب ورود) تینو صالحی، الناز حبیبی، علی شادمان، وحید آقاپور و خسرو احمدی
 تماشاخانه ملک
 تهران، خیابان شریعتى، خیابان ملک، نبش خیابان وزوایى، تماشاخانه ملک
  ۰۱ تا ۲۴ بهمن
  ۱۹:۱۵ و ۲۰:۳۰
  ۱ ساعت و ۵ دقیقه
 بها: ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
:خسرو احمدی
: امیر احمدی
: امیر سرافرازیان
: وحید میثاقی
: مرتضی احمدی، علی احمدی
: سجاد باقری
: مجید مهرآبادی
: سارا حدادی
: آریان امیرخان
: فرشید عسگری (استودیو کلاکت)
: محسن کرمانی
: کیمیا بختیاریان
: مریم پور احمدی، فرنوش صبوری
: حامد خوش بنایی، رضا کشاورزی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.