سرخ او


تئاتر فستیوال

: مهیارهزارجریبی
: مهیار هزارجریبی، سارایزدانی، نداحبیبی، نازنین هدایتی رسول عبدی نیروانا هزارجریبی، مبینا رمدانی، نازنین غلامزاده

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: میثم نویریان
: علی هزارجریبی، خشایاراسحاقی گرجی
: الهیارهزارجریبی
: سارا یزدانی
: سمانه تقی پور
: فائز امیرسلیمانی، منیره خاتمی نژاد
: جواد فردین
: محسن گرنامی
: میلاد ملکی
: زینب افضلی

قرار است سدی در یکی از روستاهای شمال کشور آب‌گیری شود و با آب‌گیری سد، روستا به زیر آب می‌رود. همه اهالی روستا را ترک کرده جز ننه حوا که اجازه آب‌گیری سد را نمی دهد زیرا مزار پسرش در آن آبادیست که با آب‌گیری سد زیر آب می‌رود…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.