سرزمین های شمالی


تئاتر فستیوال

: مونا احمدی
: شیما عرب
:مونا احمدی، شکیبا فدایی، مجید یوسفی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۰۶ تا ۲۴ اسفند
  ۲۰:۱۵
  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
:محمد بحرانی
: فریبرز کریمی
: ملیکا ژیان پور
گروه طراحی
: نسرین خرّمی
: آرمان مقدم
: پرناز کریمی
: محبوبه افتخاری
: کسرا پاشایی
: نوید آغاز
: حامد ماهوتی
: امیرحسین شجاعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.