سلول


تئاتر فستیوال
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۲۳ دی تا ۲۷ بهمن
  ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: پوریا گلستانی، محسن زرآبادی پور
: محسن زرآبادی پور
:کرامت رودساز، سیروس همتی، محسن زرآبادی پور، محمد زوار بی ریا، حسین شفیعی، حمید عرب، مهدی درگاهی، آرمان مدرسی، لیلا بروفه
:امیر رمضانی
: علی انیسی، محمدرضا بهشتیان
: الهام سلیمی
: مهدی خالدی
: امیرحسین همایونی
: احمد نگهبان
: محسن بیده، فتانه کیان
: مجید ذوالقدری
: علی محمدی
: بهرام رادمه‌

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.