سه سال، ۲ ماه، ۲۸ روز (وقایع اتفاقیه)


تئاتر فستیوال

: علی موسویان
: شهرام عبدلی
:مریم معصومی، سولماز غنی، نصرت میرعظیمی، علیرضا ناصحی، بهناز بستان دوست، افشین غیاثی، علی بنایی، مهدی قمر، شهرام عبدلی، سیروس اسنقی
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
  ۰۸ تا ۲۴ اسفند
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۸۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:ریحانه بوالحسنی
: محمدرضا شیرخانلو و مختار صاعقی
: حامد صلح میزرایی
: مریم افشاری
: ناصر صوفی، مهدی قمر
: علی شایانفر
: مهناز نوروزی
: سیدجلال موسوی
: (تولیدی) میرامیر میری
: بهرام رامه
: زهرا بوالحسنی، سعید سعیدی
: بهرام رامه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.