سوءتفاهم


تئاتر فستیوال

: آلبر کامو
: شیوا شجاعی
:مصطفی شویکلو، شیوا شجاعی، مریم جزینی، محمدنوید جلالیان، اتنا رسول زاده، محمدامین (جاوید) احمدی، داریوش شهبازی، اسحاق میرعزیزی، امیرعلی غفاری
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۲۷ دی تا ۱۴ بهمن
  ۱۷:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مرتضی پاکنهاد
: محمدامین (جاوید) احمدی
: ناصر ارباب
: نیلوفر خراسانی
: شقایق عوض زاده
: نیلوفر خراسانی
: حسین فهمیمی، محیا پزشکیان
: مهدی رسول زاده
: محمد خلفی
: طیبه گوشه
: محبوبه فدوی
: شمیم مغفوری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.