سی لاکس


تئاتر فستیوال
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۲۵ دی
  ۱۹:۳۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: حسین برفی نژاد
:حسین برفی نژاد، شکوفه جعفری، حسین جز جوادی، فائزه یوسفی

: رضا طالبی
: امین دهقانی
: بهرام رامه
: محمد عبدالوند، امین دهقانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.