شاباش خوان


تئاتر فستیوال

: محمد چرمشیر
: غلامرضا عربی
: ندا سلیمانی، مریم دیهیم بخت، سایه همائی، الهه محقق، شیما شوری، معصومه عطائی، معصومه حسین زاده، فاطمه نجف قلوئی، زهرا علاءالدینی، زهره شعبانی، حمید رضا کیانی خواه، علی بلبلی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا: ۲۷ دی تا ۱۸ بهمن ۹۷
ساعت اجرا: ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان تومان

: جواد مرآتی
: محمد محمدپور
: آزاده حاجی حسینعلی
: فریبا رفیعی، سیما ذوالفقاریان
: مجتبی بروشکی
: فاطمه عبدالرحیمی
: هدیه الهی
: مجتبی جعفری پور
: غلامرضا عربی
: سمیه حاجی حسینعلی
: امیر عباس زمین پرداز
: فریبا جدیدی
: شهرآشوب مفتاحی
نوازندگان، ساخت و تنظیم ملودی
: مهرپاد زحمتکش
: نوید نوبخت
: شیما شوری
: مریم دیهیم بخت
: علی بلبلی
: دکوراسیون‌ناوک، غلامرضا عربی، جواد مرآتی، حمید رحیمی نیا، مریم دیهیم بخت، مجتبی جعفری پور، آزاده حاجی حسینعلی، آساره هداوند، زهرا مقدسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.