شبیه شکست


تئاتر فستیوال

: شیما لطیفی

: کیانوش ایازی

: (به ترتیب حروف الفبا) احمد حامدی، میلاد شیرعلیان، نهال شاکری، بهروز عبادی، غزاله قفلی، شیما لطیفی

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه

 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه

تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸

  ۲۹ مرداد تا ۱۸ شهریور

  ۱۹:۰۰

مدت اجرا: ۶۰ دقیقه

بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: نهال شاکری
: مسعود همتیان
: کیانوش ایازی
: بهروز عبادی
: امیر امینی نیا
: کیاناز خان محمدی
: حسین بنیاد
: شقایق قفلی
: صمد خانی
: نیما کریمی
: حسین عربستانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.