شمعدانی ها


محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا: ۱۸ خرداد تا ۲۳ تیر ۱۴۰۲
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۸۰,۰۰۰ تومان
بخت به اکبر شمعدانی و خانواده اش رو کرده؛ اما وای از توطئه های رندان دور و بر. خانواده این فرصت استثنایی را باید مدیریت کنند تا به رویای بلند بالا و غیرممکن مهاجرت به سرزمین آرزوها جامه‌ی عمل بپوشانند. اما ماجرا به این سادگی ها نیست و اتفاقات پیش بینی نشده‌ای در راه است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.