شکار گرگ


تئاتر فستیوال

: جووانی ورگا
: حسین کاظمی
:زهرا جان محمدی، دانیال محسنی، پوریا دژپور

 

محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۰۸ تا ۲۳ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۳۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: آرزو رشوند
: V
: گروه اپیدمی
: شیما کریمی
: گروه پیکساز
: میلاد اصلانی
: کسرا پورخیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.