صاعقه


تئاتر فستیوال

: حسین جروند
:(بازیگران به ترتیب ورود به صحنه)الهه ادبی، رضا احمدی حسین جروند، مهرداد حبیبی، نجمه جمال آبادی، مصطفی گلی، آرام طالشی، عرفان زمانی، سهیلا محمدزاده
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  ۰۸ تا ۲۶ مهر
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
:مهدیه توجه
: محمدعلی سلیمان تاش
: محمد حسن حسین خانی
: سینا شالباف
: سپیده ایراندوست
: مهرداد احمدی
: ملیکا اسماعیلی راد
: امیر حق پرست
: سپیده ایراندوست
: فاطمه دهشیری
: مریم محمدی
: حسین جروند، سپیده ایراندوست
: رضا احمدی
: سپیده ایراندوست
: فاطمه حسین خانی
: امین کردبچه
: سپیده ایراندوست

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.