صور اسرافیل / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

:  سیاوش پاکراه
 عامر مسافر آستانه
:  فاطمه نقوی(مهمان از گروه تاتر بازی)، کاظم سیاحی، بهارکاتوزی، مهدی حسینی نیا، ایلیا نصرالهی

: امیرحسین دوانی
: ندا نصر
: عابس خلقی
: مهدی فاتحی
: فربد مایین
: مهرداد متجلی
: لعیا خرامان

: حسن جودکی
: مهدی بوسلیک
: راحیل مرشدی، سیما خوشنویس
: آوا فیاض
: تماشاچی حرفه ای
: مریم پوراحمدی

:  ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۶ – ۸۸۸۱۴۱۱۵
:  پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ – یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
:  ۱۹:۰۰
:  ۷۰ دقیقه
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.