عشق ثگی


تئاتر فستیوال
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۱۱ تا ۲۸ دی
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: امید غفاری
:حمید رشید، مرجان خاکساری، هلیا طباطبایی، نوید رضوی، حسین محمدی
:مسعود ساکت اف
: امیرحسین غفاری
: سینا ایرانپور
: فاطمه صفیری
: حمید شهرانلو
: رهی بالایی
: سعید مردانی، یاسمن رحیمی
: نسرین کمالی
: مهدی دوائی
: محمدباقر کشاورز، هادی لطف آبادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.