عند از مطالبه


تئاتر فستیوال

: مرتضی شاه کرم
: سامان خلیلیان
: بر اساس حروف الفبا، پروا آقاجانی، ابتسام بغلانی، جواد پولادی، آتیه جاوید، حسام‌خلیل نژاد، محمد زوار بیریا، مرتضی شاه کرم، الهه شه پرست، احمد صمیمی، سلمان فرخنده، سید علی موسویان
محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۱۳ شهریور تا ۱۳ مهر
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: نوید محمدزاده
گروه کارگردانی
: علی شهبازی
: میلاد مولوی
: مهدی کبه
: رضا نورانی
: مهتاب حسنی
: پردیدخت عابدین نژاد
: زهره غلامی
: علی گودینی
: رضا خضرایی
: مهدی دوایی
: مهدی آشنا
: علی المعی
: حسین طاهر بخش
: فریبرز دارابی
: مریم شریعتی
: صادق زر جویان

end az motalebe

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.