عکس خانوادگی


 تئاتر فستیوال
: محمود استاد محمد
: رضا بهرامی
: پرستو گلستانی، مهران امام بخش، امیر عدل پرور

 

محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا:  ۲۰ خرداد تا ۳۰ تیر
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: حمیدرضا ژاله، پانیذ تاجبخت، مسیب کریمی، ابوالفضل شفیعی‌زاده
: مرضیه مهاجر
: الهام شعبانی
: امیر ترحمی
: فیروزه فیاض بخش
: یاسمن پولادیها
: عرفان پور محمدی
: آزاده شفیعی
: حامد قریب
: شایان کیانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.