فاصله کانونی


تئاتر فستیوال

: آمین فیض آبادى
: رامین بیات
: آرش سرکوهى
: رضا بهبودى، کلادیا فان هسلت (با همکارى گروه هنرى LUX: NM سیلکه لانگه و روت فلتن) از برلین و حمید شاهسون

 

محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۱ تا ۰۷ مهر
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان

: آنکیدو دارش
: سعید حسنلو
: نسرین خرمى
: على کوزه گر
: سعید رضوانى
: هادى همتى
: آناهیتا صفرنژاد
: مهسا همتى
: محمدصادق زرجویان
: محمد رضایى
: على صادقیان

این نمایش به دو زبان فارسی و آلمانی و همراه با بالانویس ترجمه اجرا می شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.