فالش‌ خوانی در چهارراه فخرآباد


تئاتر فستیوال

: هادی احمدی
:نیلوفر وهاب‌زاده‌گان، میلاد بانگی، ملینا تیموری، هادی احمدی

 

محل اجرا : خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۲۰ مهر
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: بهاره خالقی
: پرستو ایمانی
گروه تبلیغات مجازی
: عباس براتی
: سامان مه‌آبادی
: سعید سراجی
: هادی احمدی
: ماریا جان بزرگی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.