فتوحات گلشیری


تئاتر فستیوال

: یوسف باپیری
: (به ترتیب حروف الفبا) عباس جمالی، بهار کاتوزی، فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی
محل اجرا: تئاترشهر – سالن چهارسو
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: مجتبی کریمی
: گروه تئاتر تازه
: محمد قدس
: اشکان خیل‌نژاد
: سریه شمسی‌زاده
: روح الله شمسی‌زاده
: جعفر جامه بزرگی، رضوان یارایی
: محمد میر سلطانی، عباس میر سلطانی، مرتضی چراغ علی
: ملیکا انصاری
: ملیکا کیوان
: زهرا بهرامی
: فرزان فلک‌دهی
: روزبه کمالی
: مهرداد مصلحی
: محمد رسولی
: کیوان ضیاءپور
: آرمان کوچکی
: علیرضا چلیپا
: ساینا قادری
: محمد قدس
: رها شیرازی
: آیدا (آتنا) نادرزاده
: حسین جزءجوادی
: گروه وی یو VU
: علیرضا حسینی، فرید حسنی
: بابک احمدی
: امیر قالیچی (تئاتربازها)
: مریم دیهول
براساس داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.