فلاى مود


تئاتر فستیوال
: کامبیز نیک آمیز
: على کوچک خواه
: کامبیز نیک آمیز، آرام سلیمانى، مژگان آقاداوودیان، سهیل پورجعفر
محل اجرا: تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
 خ انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸
تلفن: ۶۶۹۷۹۴۶۸، ۶۶۹۷۹۴۷۵
دوره اجرا:  ۰۲ تا ۲۵ اسفند
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: على کوچک خواه
: استادعلیرضاحنیفى
: آیلار باقرى
: کامبیز نیکـ آمیز
: مرتضى محمدى
: محمد(مانى) حق جو
: نگار امیرى
: آزاده نصرتى
: سارا حنیفى
: سوگل صمدى
: مهرداد اشکانى
: على دیرى
: غزاله حسینى
: بهناز سیامکى، مهرداد اشکانى
: على نشاط، آیلار باقرى، یاسمین الله یاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.