فکت بث


تئاتر فستیوال

: مهدی معبودی
: فرزین‌ نوبرانی
: (به ترتیب ورود صحنه) صائم متانی، شبنم اسکندری، رضا افشار، امین اکبری نسب، عباس علیرضا و امیر فراهانی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۰۹ تا ۲۳ شهریور
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: فرزین‌ نوبرانی
: شیما اسماعیلی
: محمد مهدی نامجو، سپهر حبیب
: کیانا رحمانی
: فرزین نوبرانی
: فرزین نوبرانی، امیر فراهانی
: آیدا خیام
: سمیه فراهانی
: افسانه خلفی، هاتف بی آزار
: مصطفی قریشی
: غزل ظهیری، لیلا حق ستان
: علیرضا عباسی
: صفا اسدیان
: نسیم رحمانی
: علی بشیری
: مسعود انعامی، امین کیانی نیا، صفا اسدیان

– «فکت بث»، برداشتی آزاد از «مکبث» اثر شکسپیر

– بر اساس طرحی از فارا فرقدانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.