فیل در تاریکی


تئاتر فستیوال

: محمد زارعی
: مهرداد مصطفوی
: ابراهیم عزیزی، آیدین بهاری، آوا شریفی، پرهام یداللهی، امیر جنانی، پویا پورامین
محل اجرا:   تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  ۲۲ مهر تا ۱۴ آبان
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: محمد صادق زرجویان
: امید اکبری
: علی کوزه گر
: نسرین خرمی
: گلدیس نمازیان
: عسل عباسیان
: نوید آغاز
: سارا سیبی
: کامیار دریاکناری، افشین رهگذر، سمانه کاوندی
: شیرین طیبی
: سمانه کاوندی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.