قرمز


تئاتر فستیوال
: جان لوگان
: اشکان امینى
: مهران وثوقی، کامیار حقی
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  ۰۲ تا ۱۸ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: مهرنوش فطرت
: رضا گوران
: علیرضا حمیدین
: امید رضایى
: سهراب ملک زاده، هیراد پناهى
: سارا حدادى (مکث)
: امیرسپهر تقی لو
: فاطیما افتخارى
: اشکان امینى
: رضارضایى
: سوگل بهرام پور
: میثاق زارع
: هادی آموزگار
: You Studio
: تئاتر بازها
: قاسم غضنفرى
: رضا تحقیقى
: علی محمد محمدى
: خسرو تقویى
: سجاد دلیرى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.