ماتریوشکا


تئاتر فستیوال

:  پارسا پیروزفر
: پارسا پیروزفر
محل اجرا:  ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۱۰۰ دفیفه
 بها بیلت: ۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
: نورالدین حیدری ماهر
: محمد گودرزیانی
: بهاره مصدقیان
: محمد صادق زرجویان
: آرش صفایی
: شیما مرادی
: الیکا رضایی، علی عزیزیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.