ماخ، زندان ابوغریب


تئاتر فستیوال

: حامد اسلامی
: آماندا آزاد
:امید خاکدان، محمدجواد ناطقی، آماندا آزاد
 تماشاخانه سرو
 خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به ایستگاه متروی آیت الله طالقانی، تماشاخانه سرو
تلفن: ۰۹۳۵۱۰۰۵۹۹۰ – ۰۹۳۵۱۰۰۵۹۹۱
  ۰۷ تا ۱۷ بهمن
  ۲۰:۰۰
  ۱ ساعت
 بها: ۴۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.