ماه در آب


تئاتر فستیوال
محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: ۱۸ دی تا ۱۸ بهمن
  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۴,۰۰۰ تومان
: محمدیعقوبی
: سیدعلی هاشمی
:(به ترتیب حروف الفبا)کریم امینی، سهند جاهد، آذر خوارزمی، فرهاد روشن، لیلی فرهادپور، آزاده مویدی فرد، شکوفه هاشمیان، بازیگران خردسال: ترنم کرمانیان، تارا وفاخواه

: شقایق شعبانی
: پانته آ میرفصیحی، سروش حسین زاده
: پلی بک
: الهام شعبانی
: سعید حسنلو
: طرلان لطفی زاده
: رضا خضرایی
: هادی نوید، مونا صدرفریدپور
: امیرخالقی بابک بذرافشان، مانی قدرت نما
: سحر زرندی
: محمد نوریان زاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.